נושא: עצים   פרק לדוגמא - 2- מיהו עץ?-אבחנה בין עשב,לשיח ועץ