חרקים

זהו נושא המתחיל באביב ומוביל עד לסוף השנה, כיוון שזה גם זמן התעוררותם של החרקים בטבע.
החרקים הם מחלקה גדולה וחשובה!
מי משתייך לחרקים וכיצד ניתן לבדוק זאת?:
במסגרת הנושא חרקים נדבר על הקשר בינם לבין הפרחים, על מבנה גופם אורח חייהם.
התלמיד יכיר מספר מינים וילמד לזהותם.

פרקי הנושא

  • 1- פרחים וחרקים-עזרה הדדית ושתוף פעולה
  • 6- נמלת הקציר
  • 2- מיהו חרק:מבנה גוף החרק >>>> פרק לדוגמא
  • 7- מושית השבע
  • 3- טוואי המשי א'-ארבעת שלבי הגלגול
  • 8- זנב הסנונית
  • 4- טוואי המשי ב'-הגדרת החרק
  • 9- השפירית הכחולה
  • 5- דבורת הדבש
  • 10- סכום נושא חרקים.