בסיס תיאורטי

           
           

   
 

 

ע"פ תיאורית "האינטליגנציות המרובות" של "ה. גארדנר", Howard Gardner    במקום אינטליגנציה אחת, יש כמה סוגים של אינטליגנציות.  לכל אדם יש תחום חוזק דרכו הוא מיטיב להפנים ידע ולכן הוא מעדיף לפעול באמצעותו. 

גארדנר, פרופסור בארה"ב שערך תצפיות על מגוון לומדים והגיע להגדרה לגבי מהי אינטליגנציה ולחלוקתה למספר סוגים. לדבריו ניתן להבחין בין: אינטליגנציה לוגית, אינטליגנציה אוריינית מילולית, בינאישית ותוך אישית, מרחבית- חזותית- למידה באמצעות ראיה ועוד...

 
על בסיס התיאוריה הזאת, הוקם המרחב ממרכזים שונים ומכוון לכך, שבכל מרכז, יזומן לתלמיד הפרק הנלמד, בצורה תואמת לסוג אינטליגנציה שונה. כך יכול התלמיד לבחור, את הדרך המתאימה לו ביותר ללמידה.  
 
במרחב ששה מרכזי לימוד: מדע, יצירה, דמיון, בניה, ספר ומחשב.