עצים

זהו נושא המתאים לאמצע- שנת הלימודים בואך ט"ו בשבט.
התלמיד ילמד לזהות עצים בסביבתו הקרובה, יכיר את חלקיו העיקריים של העץ.         
ידע להבדיל בין עץ מאכל לעץ סרק ובין עץ נשיר לירוק עד.
בהמשך יישם את הידע תוך כדי זיהוי מספר מיני עצים, כולל הקשרם בתרבות ובמסורת.
                           
                     
                   

פרקי הנושא

 • 1 -מבוא ומפת מושגים ראשונית
 • 9- אקליפטוס העץ של החלוצים
 • 2- מיהו עץ?-אבחנה בין עשב,לשיח ועץ >>>> פרק לדוגמא
 • 10- האורן
 • 3- חלקי העץ
 • 11- הברוש
 • 4- מיון ראשוני- עץ נשיר ועץ ירוק עד
 • 12- קזוארינה-עץ שנקרא על שם עוף
 • 5- מיון משני-עצי פרי ועצי סרק
 • 13- הזית
 • 6- זיהוי עצים לפי העלים
 • 14- הרימון
 • 7- השקד מבשר האביב(פרק זה יתוזמן לט"ו בשבט)
 • 15- שימוש בעץ מול הגנה על העץ
 • 8- הלימון ופירות ההדר
 • 16- סיכום נושא עצים